Cryptopals zestaw 3 ćwiczenie 18

przez | 27 sierpnia 2020

W tym ćwiczeniu zapoznajemy się z szyfrowaniem AES w nowym trybie – CTR. Jest to tryb licznikowy i polega na tym, że zamiast szyfrować dane, szyfrowana jest wartość licznika a wynik szyfrowania jest XORowany z danymi, które chcemy zabezpieczyć. Przy każdym kolejnym bloku danych, licznik jest zwiększany. Początkowa wartość licznika nazywana jest NONCE, ponieważ powinna być użyta tylko raz. Każda kolejna wiadomość powinna być szyfrowany z inną wartością NONCE.

W tym zadaniu rozbudowałem wcześniej stworzoną klasę CustomAES o wsparcie dla nowego trybu. Moja implementacja wygląda następująco:

  def encode_ctr(self, data, key, iv):
    if iv != None and type(iv) != c_uint64:
      return None
    if iv != None:
      self.M_ENONCE = iv
      self.M_ECNTR = c_uint64(0)
    self.M_NONCE = self.M_ENONCE
    self.M_CNTR = self.M_ECNTR
    result = []
    data_chunks = self.get_blocks(data)
    key_expanded = self.key_expansion(key)
    for data_chunk in data_chunks:
      tmpCtr = bytearray(self.M_NONCE) + bytearray(self.M_CNTR)
      tmpResultChunk = self.encode_block(tmpCtr, key_expanded)
      result += bytearray(bytes_xor(tmpResultChunk, data_chunk))
      self.M_CNTR.value += 1
      if self.M_CNTR.value == 0:
        self.M_NONCE.value += 1
    self.M_ENONCE = self.M_NONCE
    self.M_ECNTR = self.M_CNTR
    return bytearray(result)
  def decode_ctr(self, data, key, iv):
    if iv != None and type(iv) != c_uint64:
      return None
    if iv != None:
      self.M_DNONCE = iv
      self.M_DCNTR = c_uint64(0)
    self.M_NONCE = self.M_DNONCE
    self.M_CNTR = self.M_DCNTR
    result = []
    data_chunks = self.get_blocks(data)
    key_expanded = self.key_expansion(key)
    for data_chunk in data_chunks:
      tmpCtr = bytearray(self.M_NONCE) + bytearray(self.M_CNTR)
      tmpResultChunk = self.encode_block(tmpCtr, key_expanded)
      result += bytearray(bytes_xor(tmpResultChunk, data_chunk))
      self.M_CNTR.value += 1
      if self.M_CNTR.value == 0:
        self.M_NONCE.value += 1
    self.M_DNONCE = self.M_NONCE
    self.M_DCNTR = self.M_CNTR
    return bytearray(result)

Właściwie ciężko coś więcej dodać, więc ten wpis będzie wyjątkowo krótki. Cały kod do znalezienia na: https://gitlab.com/akoltys/cryptopals .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.